Izdelki mojstra Brenčiča
Zapravljivček

Prednje kolo s podvozjem
Stranski detajli
Pogled na zapravljivček z vrha
Zapravlivček v vsej svojo lepoti

 

Vodno kolo za mlin na Dragonji

Vodno kolo v delu
Mojster Brenčič pri delu
Vodno kolo pogled iz strani
Vodno kolo v izdelavi
Vodno  kolo pogled iz zadnje strani
Os vodnega kolesa
Pogled na vodno kolo od spredaj
Pogled na os vodnega kolesa
Pogled na  vodno kolo iz strani
Molster brenčič ob vodnem kolesu